دانشگاه تهران بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد

ای کاش چنین فکری راهم معلولین جسمی حرکتی و.... درنظرمیگرفتند البته معلولینی که هم اکنون بالای چهل سال سن وتمامی سال آخرمقاطع تحصیلی بصورت آزمون سراسری گذرانده اندالیته باتوچه به حجم کتابهای نظام قدیم که اصلا"قابل مقایسه بامحتویات کتب درسی فعلی نمیباشد.ازسایت محترم تابناک تقاضادارم جهت کمک به معلولین کشوراین موضوع رابه مسئولین ذیربط منعکس نمایندزیراشرط حذف کنکورسراسری رابرگزاری امتحان پایان مقاطع نظری بصورت سراسری اعلام نموده که باتوجه به این امرکه اکثردیپلمه های نظام قدیم به این نحوامتحان داده اند.باتشکرفراوان

جذب استعدادها و دانش آموزان نخبه و بها دادن به آنها در تمام مراحل زندگیشان هر چند دیر به ذهن مسئولین کشورمان افتاده است اما به هر حال بسیار عالی ، لازم و امری منطقی است . امید وارم که نه تنها در جذبشان بلکه برای حفظ این عزیزان هم برنامه های مدونی تنظیم شده باشد .

رسم دانشگاه های بزرگ دنیا مانند کمبریج یا دانشگاه لندن آن است که هر متقاضی ای را پذیرش میکنند . اگر مدارک ارسالی اش کافی و رضایت بخش بود که مشغول تحصیل میشود و اگر نبود به او گفته میشود شما باید تا این سطح را امتحان ورودی بدهی و اگر قبول شدی تشریف میآوری دانشگاه . معنی این سیستم آن است که شما میتوانی با یک جفت جوراب و شلوار تو خانه ای ، در حالیکه پاسپورت در دست داری بروی و در سومین دانشگاه جهان ثبت نام کنی . نه شرط معدل دارد نه انتشار مقاله در جشنواره نه اختراع نه گواهی نخبگی و نه هیچ چیز دیگر . و این دانشگاه سوم و گاه دوم جهان است .

/ 0 نظر / 2 بازدید