هجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی

هجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی

  با استعانت از پروردگار بزرگ، هجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان توسط استانداری خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن متخصصان علوم وصنایع غذایی خراسان، پارک علم و فناوری خراسان ، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی، موسسه تحقیقات و فناوری رضوی، مجمع تشکل های صنایع غذایی ایران، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی در مهر ماه 1387 برگزار می گردد.


تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات:           31 تیر ماه 1387

زمان برگزاری همایش:                24 تا 26 مهرماه 1387

مهلت ارسال فرم ثبت نام:              31 اردیبهشت 1387

http://nanobio.um.ac.ir/findex.php

/ 0 نظر / 2 بازدید