زندگی من (7)

وای نگاه کردم میبینم نصف کتابخونه ام کتابهای مربوط به صنایع روغنه که موضوع پایان نامه ام بوده و موقع پایان نامه که 4-5 سال طول کشید!! اونقدر روی مبحث روغن کار کرده بودم که به جرات میتونم بگم هیچ مقاله ای تو دنیا در مورد مبحث استریفیکاسیون داخلی نبود که من ازش بیخبر باشم! کتاب بیلی رو کمابیش روش مسلط بودم حداقلش اینه که می دونستم اگه دنبال یک مطلب میگردم کجا باید برم.  الان بعد از 9 سال دیگه یک دهم تسلط گذشته رو ندارم.  مطالعاتم به روز نیست.  هر چی هم یادمه یادگار اون روزها است.

/ 0 نظر / 2 بازدید