۱۰ دستاورد برجسته علمي جهان در سال ۲۰۰۶

مجله «ساينس» فهرست 10 تحول و دستاورد برجسته علمي و تحقيقاتي جهان در سال 2006 را منتشر کرد.

به گزارش بازتاب، بر اساس اين فهرست حل مساله رياضي پيچيده The Poincare Conjecture به وسيله يک رياضيدان روس مهمترين دستاورد علمي جهان در سال 2006 لقب گرفت.

مرتب کردن بيش از يک ميليون DNA هسته اي متعلق به يک انسان ناندرتال، دستاورد علمي بزرگ ديگر جهان در سالي بود که در روزهاي پاياني آن قرار داريم.

همچنين کشف اين موضوع که آب شدن يخ‌هاي قطب شمال و جنوب با سرعتي فرارتر از انتظار در حال انجام است، پيشرفت مهم ديگري در حوزه علوم بوده است.

کشف ماهي 375 ميليون ساله! اين کشف مهم شکاف بزرگ تکاملي ميان آبزيان و حيوانانت خشکي را پر کرد.

پوشش نامرئي کننده هم دستاورد ديگر جامعه علمي و فناوري جهان در سال 2006 لقب گرفته است. اين پوشش مي‌تواند اشياء را نامرئي کند.

در سال 2006 دانشمندان متوجه شدند بيماري يا اختلال بزرگ Macular که در بينايي فرد موجب شکل گيري تدريجي خال مي‌شود در يک سوم افراد بيمار به سن آنها مربوط مي‌شود.

همچنين درک ارتقا يافته اي از رشد گونه‌هاي مختلف جانوري از ديگر پيشرفتهاي ياد شده بوده است. اين بررسي بر روي مگس ميوه و پروانه‌ها صورت گرفت.

دانشمندان در سال 2006 به تکنينک جديدي براي بررسي و مشاهده دقيق تر ساختارهاي سلولي و پروتئين‌ها نيز دست يافتند.

مغز انسان و ثبت خاطرات در حافظه ديگر موضوع برجسته علمي جهان در سال 2006 بوده است. در اين سال دانشمندان به يافته‌هاي جديدي از چگونگي ثبت خاطرات و رويدادهاي جديد در مغز دست يافتند.

کشف کلاس جديدي از مولکول‌هاي RNA نيز از مهمترين تحولات علمي و فناوري جهان در سالي بوده که رو به پايان است.

/ 0 نظر / 2 بازدید