همایش تخصصی ،آموزشیITPM

درباره همایش ITPM

فناوری اطلاعات هر روز، بیش از روز قبل ، سیطره خود را بر کسب و کارو زندگی انسان ها نمایان می سازد. آنچه مسلم است اثربخشی کم نظیر فناوری اطلاعات، همه جوامع و دولت ها را برآن داشته است تا با به کارگیری حداکثر قابلیت ها و ظرفیت های موجود، سطح مزیت های رقابتی خود را افزایش داده ،رفاه مردمان خود را به شکل مطلوب موجب گردند.
از همین روست که انجام پروژه های فناوری اطلاعات به عنوان دغدغه و چالش اصلی دولتمردان و سیاست سازان عرصه های اقتصادی و رفاهی و به عنوان چشم انداز پیش رو خود را نمایان ساخته است.
متأسفانه در ایران نیز علی رغم اهمیت یافتن فناوری اطلاعات و تلاش ها و هزینه های انسانی و مالی ای که در این زمینه به کار گرفته شده است، در اجرا و بهره برداری از آن به عنوان ابزار قدرتمند و اثربخش توفیق چندانی حاصل نشده است.
نگاهی به تجربه پیاده سازی پروژه های بالا دستی در سطح ملی و یا پایین دستی در فناوری اطلاعات، مانند: ERP,CRM، بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، کارت هوشمند سوخت و... چه به عنوان پروژه های موفق و چه به شکل پروژه های منجر به شکست، می تواند ما را به رهیافت حرکت های پیش روی، به سوی مدیریت موثر پروژه های فناوری اطلاعات رهنمون سازد.
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدنظر قرار دادن همه فرآیندها و امور یک پروژه، اکنون می تواند اهمیت روزافزون خود را برای نیل به موفقیت پروژه ها نمایان سازد.
از این رو مدیران پروژه های فناوری اطلاعات، علاوه بر سطح بالای علمی و اجرایی در زمینه دانش تخصصی مرتبط با بخش یا سازمان خود و اطلاعات مناسب در زمینه فناوری اطلاعات باید از قدرت و توانایی مناسبی برای برنامه ریزی و مدیریت فرآیندهای توسعه و پیاده سازی فناوری اطلاعات برخوردار باشند.
پروژه های فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت منحصر به فرد خود از جنبه های جدید بودن در ساختار سنتی سازمان ها و تخصصی بودن کار و نیاز به برون سپاری پروژه ها از حساسیت و اهمیت بسیاری برخوردار هستند.
اما از طرف دیگر عدم پرداختن صحیح به آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، به یکی از دلایل عدم نگاه مدیریتی بر این گونه پروژه ها تبدیل شده است.
لذا نخستین همایش تخصصی و آموزشی «مدیران پروژه های فناوری اطلاعات» تلاشی است برای آغاز فصل آموزش محور نمودن این مبحث جسورانه.
این همایش قصد دارد با ارائه سخنرانی ها و مقالات پژوهشی موضوعات مهم مرتبط با پروژه های فناوری اطلاعات را پیش روی مدیران نوعنوان پروژه های فناوری اطلاعات نماید.
به یاد داشته باشیم کشور ما به علت منابع محدود مالی نیاز بسیار زیادی به نظارت و مدیریت صحیح به پروژه های گران قیمت فناوری اطلاعات دارد.
پس متعهد به حفظ منابع و مصالح ملی کشور خود باشیم.


منتظر حضور و بهره گیری شما از این رخداد هستیم
دکتر مهدی سمیع زاده
دبیرهمایش

  اهداف اصلی همایش

کمک به مدیران و مدیران پروژه سازمان ها جهت:

 1. بررسی و موشکافی نقش راهبردی مدیران پروژه های فناوری اطلاعات

 2. ارائه درک جامع از فرآیندهای کلیدی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

 3. درک جامع ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات و چالش های خاص این حیطه

 4. آشنایی با تکنیک ها و ابزار های مدیریت پروژه

 5. آشنایی با حیطه های متفاوت مدیریت پروژه مطابق با استاندارد PMBOK

 6. بررسی پروژه های فناوری اطلاعات نمونه

 7. بررسی مطالعات آماری بسیار مفید در زمینه پروژه های فناوری اطلاعات

 8. آشنایی با استاندارهای کیفی جهانی مخصوص پروژه های فناوری اطلاعات

 9. آشنایی با انواع برون سپاری و چالش های آن در پروژه های فناوری اطلاعات

 10. آشنایی مقدماتی با نرم افزار های مدیریت پروژه

  محورهای تخصصی همایش:

 1. چالش های نرم افزاری و دلایل شکست پروژه های IT

 2. CMMIوپروژه های IT

 3. نقش ایزو9000درپروژهای IT

 4. بررسی نقش استانداردPMBOKدرپروژه های IT

 5. بررسی موفقیت و شکست پروژه های IT

 6. تعریف و شروع پروژه های IT

 7. متدولوژی پروژه های IT

 8. تدوین منشور و برنامه مرجع پروژه های IT

 9. مدیریت یکپارچگی پروژه IT

 10. منابع انسانی و مدیریت پروژه IT

 11. بررسی سازمان های ماتریسی، کارکردی و پروژه ای

 12. شناسایی و مدیریت محدوده پروژه های IT

 13. ساختار تجزیه کار و تخمین پروژه های IT

 14. زمان بندی و بودجه بندی پروژه های IT

 15. مدیریت ریسک پروژه های IT

 16. مدیریت کیفیت پروژه های IT

 17. ارتباطات، پیگیری و گزارش پروژه های IT

 18. مدیریت تغییرات، مقاومت ها و تعارضات سازمانی

 19. مدیریت تدارکات و برون سپاری درپروژه های IT

 20. رهبری و آداب در پروژه های IT

 21. استقرار، اختتام و ارزیابی پروژه

 22. مدیریت استراتژیک و پروژه های IT

 23. بررسی چالش ها ومشکلات پروژه های IT درایران

 24. نقش مدیریت دانش در مدیریت پروژه های IT

 25. ارائه مدل های برتریامدل های منجر به شکست در زمینه پروژه های ملی در ایران(مانند:ERP,ebanking,crm،کارت سوخت و....)

  ویژه گی های همایش تخصصی ،آموزشیITPM

سخنرانی ها (ارائه های )جامع                     General Session presentations

 • این سخنرانی ها ویا به قول مصطلح پرزنتیشین ها ،چشم اندازی کلان از استراتژی ها،سیاست ها،ساختاروشرح برنامه های اثر بخش برای آشنایی و درک اهمیت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و ارائه نقش مدیران نوعنوان پروژه های ITرا برای مخاطبان به تصویر خواهد کشید.

 • ارائه هندگان این بخش همایش از اساتید دانشگاه،پژوهشگران مراکز علمی ودست اندرکاران سیاست گذاری سازمان ها انتخاب شده اند.

نمایش بررسی ها و مطالعات موردی                     Cause Study Presentations

 • این بخش ازهمایش که معمولاً جزء برنامه های پر طرفدار نشست ها محسوب می گردد،چشم اندازی کلان از موارد واقعی شامل حرکت ارزشمند در زمینه ساماندهی مدیریت بر پروژه ها وارائه چالشهاوراهکارهای موفقیت آنهارا به صورت سناریو وداستان محور ارائه خواهد شد.نمایش شرح جزء به جزءچگونگی به دست گرفتن ابتکار عمل برای شروع برنامه ،مشکلات واتفاقات اجرای یک پروژه به صورت کاوش موردی از خصوصیات این بخش به حساب می آید.

 • این بخش توسط متخصصان مشغول در واحد های نت در سازمان ها وپژوهشگران معتبردر عرصه نگهداری و تعمیرات به نمایش گذاشته خواهد شد.

نشست های تبادل دانش و مهارت                    Knowledge & skills Transfer Sessions

 • این قسمت از همایش که شامل 10 الی 12 کارگاه آموزشی 2الی 3 ساعته خواهد بود،با فرورفتن در عمق مباحث ،مهارت ودانش گوناگونی که سازمان ها و شرکت ها می بایست در راهبرد های مدیریت بر فرآیندهای فناوری اطلاعات وپروژه های آن می بایست لحاظ کنند ،در اختیار علاقمندان قرارخواهد داد.

 • ارائه این بخش به عهده دست اندرکاران ،برون سپاران ،پیمانکاران و...عملیاتی حوزه فناوری اطلاعات ،نیروهای ماهر سازمان ها،کمک گرفتن از هم اندیشی و تعامل دو طرفه با مخاطبان خواهد بود.

 • گفتنی است این بسته ی ارائه ،به صورت شفاف و بدون انحراف و نادیده گرفتن نیازها ،درس مدیریت پروژه های ITرا فراروی علاقمندان می گذارد.

  سازمان همایش ITPMC

دبیر همایش

دکتر رضا سمیع زاده (استادیاردانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا و مدیر عامل شرکت انفورماتیک ایران دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران)


دبیر علمی همایش

دکتر مسعود شمس احمدی (مشاور و استاد سازمان مدیریت صنعتی)


دبیر شورای سیاستگذاری همایش

مهندس امیر آقایی (مدیر عامل مرکز توسعه اطلاعات کاربردی)


دبیرشورای هماهنگی همایش

مهندس سعیدمقدسی (مشاورارشد دپارتمان فناوری اطلاعات مرکز توسعه اطلاعات کاربردی)


دبیراجرایی

مهندس فرنود حسنی (ایده پردازراهکارهای اثربخش فناوری اطلاعات)


اعضای کمیته علمی

 • دکتر محمود زرگر (مدیر کل دفترتوسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی)

 • دکتر علی معینی (دانشیار گروه مهندسی علوم پایه مهندسی پردیس دانشکده های فنی و ریاست مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران)

 • دکتر امیر البدوی (دانشیار دانشکده مهندسی مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس)

 • دکتر محسن شریفی (رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت)

 • دکتر سیامک فرشاد (رئیس دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت)

 • دکتر شهرام شادرخ (هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف )

 • دکتر مسعود رهگذر (استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران)

 • دکترمحمد اقدسی (دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس)

 • دکتر مهدی خوش الحان (هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر)

 • مهندس مجید اسدی شهمیرزادی
  مهندس رحمان علیمحمدزاده (کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و عضو گروه تحقیقاتی پایگاه داده دانشگاه تهران)

مشاور هنری : علی هدایتی

مسئول دبیرخانه دائمی همایش : افسانه احمدی

مسئول دبیرخانه مجازی : مهندس وحید مقدم

مسئول هماهنگی : مریم محمدی

چه کسانی از این همایش بهره می برند :

          • سرپرستان IT

          • مدیران IT

          • سرپرستان برنامه ریزی

          • مدیران پروژه

          • متخصصان فنی IT

          • معماران سازمانی

          • تحلیل گران سیستمی

          • تحلیل گران کسب و کار

          • پژوهشگران

          • دانشگاهیان

          • مدیران زیرساخت و شبکه

          • پیمانکاران خدمات IT

          • برون سپاران، درون سپاران و تهیه کنندگان نرم افزار و سخت افزار

          • مدیران کنترل پروژه

          • و همه کسانی که به دنبال کسب مهارت های اثربخشی اجرای پروژه، در محیط های IT هستند.
 

  تاریخ ها ی مهم :

دریافت اصل مقالات : 5خرداد1387

اعلام پذیرش مقالات : 10خرداد1387

برگزاری کنفرانس : 26و27خرداد1387

به امید دیدار جنابعالی در نخستین همایش تخصصی.آموزشی بین‌المللی مدیران پروژه‌های فناوری اطلاع

 

وب سایت کنفرانس : http://www.itpmc.ir       تلفن : 4-88844973 - 021       پست الکترونیک : info@itpmc.ir


 
/ 0 نظر / 4 بازدید