همايش روغن

همایش روغن با عنوان ساماندهی تولید و مصرف روغن های خوراکی سالم برگزار می شود.

 این همایش در تاریخ 12 اسفند، با حضور وزیر بهداشت و درمان و شرکت واحدهای تولیدی و انجمن های علمی، نمایندگان و فراکسیون صنایع غذایی مجلس برگزار می شود. منبع 

/ 0 نظر / 3 بازدید