از فرمایشات حضرت علی (ع)

هر که به عیبهاى مردم بنگرد و آنها را ناخوش دارد، ولى خود مرتکب آنها گردد، بى‏تردید احمق است

هر که بداند گفتارش همان کردار اوست، در آنچه به کارش نیاید چیزى نگوید

هر که سخنش بسیار باشد، خطاهایش بسیار باشد

هر که به جایهاى ناشایست قدم نهد، متهم شود

هر که آزرمش کم باشد، پارساییش اندک بود

هر که خطایش افزونتر، آزرمش کمتر و هر که پارساییش اندک باشد، قلبش بمیرد

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید