گردش روزگار

آدم همیشه جوان نیست، همیشه سالم نیست، همیشه پولدار نیست، همیشه گردش روزگار بر وفق مرادش نیست، همیشه...

باید به فکر فردا هم بود.

و این به فکر فردا بودن وقتی لازمه اش به کار بردن اون تدابیر کثافتیه که بهش میگن سیاست در روابط اجتماعی، واقعا تهوع آوره!

/ 0 نظر / 4 بازدید