فکر

فكر مى كنم آيا دوستت دارم؟
دو سه مولكول، دو سه نانو متر در دو سه سلول مغزم جابجا مى شوند و : "بله!"

و فكر مى كنم اگر يكى از آن مولكولها يك نانو متر آنطرف تر مى رفت ديگر دوستت نداشتم.
از افاضات ماندگار شیخ (+)
/ 1 نظر / 3 بازدید
علیرضا

چه جالب...واقعا همينطوره... گاهی يه کاره کوچيک و بی اهميت آنچنان تاثيری ميزاره که قابل تصور نيست...