داستانهای پند آموز- رحمت خداوندی

شرح رأفت و مهربانى حضرت محبوب ، از عهده ى احدى از جهانیان هرچند از همه ى علوم بهره مند باشد بر نمى آید. گوشه اى از رأفت و مهربانى او را با تعمق در آیات قرآن و روایات مى توان
 یافت و نزدیک ترین راه فهم رأفت و مهربانى توجه به مواضعى است که رأفت و مهربانى از آنجا تجلّى کرده است .
از رسول خدا (علیه السلام) روایت شده است که : چند حاجت از خدا درخواست کردم ، یکى از آنها این بود که گفتم : خدایا ! حساب امّت مرا به خودم واگذار . خطاب رسید : هرچند تو پیامبر رحمتى ولى ارحم الرّاحمین نیستى ، اگر به بعضى از خطاهاى آنان آگاه شوى از آنان بیزار گردى ، بگذار فقط من بر گناه امت تو آگاه باشم .
یا محمد ! حساب ایشان را چنان انجام دهم که تو هم بر زشتى هاى اعمال آنان آگاه نشوى ، پس وقتى گناهانشان را از تو که مظهر رحمت واسعه هستى پنهان کنم به طریق اولى از بیگانگان ، پوشیده خواهم داشت .
یا محمد ! اگر تو به اینان مهربانىِ نبوت دارى ، من با ایشان مرحمتِ خدایى دارم . اگر تو پیامبر آنانى ، من خداى ایشانم . اگر تو امروز آنان را مى بینى ، من از ازل تا ابد نظر عنایت درباره ى ایشان داشته و دارم و خواهم داشت .
/ 0 نظر / 2 بازدید