سفر شمال و شرکت در همایش

شب چهارشنبه سوار اتوبوسهای گرگان شدم و رفتم ساری. ساعت 11 شب راه افتادم و حوالی 5 رسیدم. یک ماشین گرفتم رفتم ترمینال مسافربری. تو نمارخونه خوابیدم تا نزدیک 7 که تعاونی ها باز بشن. بلیط برگشت گرفتم. یک ماشین گرفتم رفتم کیلومتر 18 خزرآباد علوم پزشکی مازندران، یک مدت طول کشید تا بقیه بیان. سه تا پوسترم که خوب هم طراحی شده بودند ارائه کردم. ساعت 2/5 از ساری برگشتم و حوالی 9 رسیدم ترمینال کرج. برادر آقای همسر با هماهنگی مادر گرامیشون هم تو رفت و هم تو برگشت اومدند دنبالم. رسیدم خونه پسری کلی شادی کرد از دیدنم.

علی رغم اینکه پدر گرامی خیلی اصرار کردند که بی خیال شو و نیا . خطرناکه. چرا خودت رو اذیت میکنی. اما احتیاج داشتم یک تکونی به خودم بدم. خسته شدم اما خیلی راحت تر از اونی که فکر میکردم انجام شد. از فاصله 23 آبان تا 13 آذر سه تا مقاله ارائه دادم، سه تا پوستر درست کردم. رفتم کنگره. گواهی ارائه پوسترهام رو هم گرفتم. یک امتیاز بازاموزی هم بهم میدند که البته به دردم نمیخوره. این از اولین تجربه های من برای کاهش سطح انتظارم از خودم و لزوم ارائه کار با بالاترین کیفیت ممکن بودم. تصمیم گرفتم انجام بدم و دادم.

/ 0 نظر / 21 بازدید