خدایا!

یاری ام ده تا عیب این و آن نگویم

که فقط بر ظاهر آنها بینا هستم و از درونشان بی­خبر،

چرا که تو پادشاهی پیدا و ناپیدای هستی،

تو را سزاوار است و بس.

دستگیرم شو تا در عبادت سوداگری نباشم

که بهای مال می طلبد،

بلکه افتاده ای باشم که طلب و رحمت تو را

در همه حال، خواهان است.

 

پس مرا طاقت عبادتی عطا کن

تا هیچگاه از تو که نزدیک تر از من به منی، دور نمانم

و در بلا و مصیبت، شکرگزارت باشم

تا در دام معصیت گرفتار نمانم.

/ 0 نظر / 3 بازدید