چه می کنند!

مفتيانسعودي: هر كس بگويد زمين مي‌چرخد، كافر است!

اين چند فتوايتازه يک‌ بار ديگر خاطره فتواهاي عجيب را زنده کرد؛ مانند فتواي حرام بودن خريد وفروش گل، حرام بودن رانندگي زنان، حرام بودن اينترنت و چت، حرام بودن بازي فوتبال،حرام بودن شناسنامه و کارت شناسايي براي زنان، حرام بودن آب يخ و بستني و...

در حالي كه جهان اسلام و علماي شيعه و سني از فتاواي چند مفتيمتعصب وهابي در لزوم تخريب ضريح امامان معصوم در كربلا و نجف به شدت متأثرند،خبرنگار «بازتاب»، بخش ديگري از فتاواي خارج از عقل مفتيان رده نخست سعودي را منتشركرد.

يكي از مهمترين مفتيان سعودي، شخصي مشهور به «بن‌باز» بود كه برخي از او بهعنوان پدر همسر ملك‌فهد ياد مي‌كردند كه نزديك به بيست سال مفتي عربستان سعوديبود.

امروزه روي کره زمين، تقريبا هيچ كسي نيست که به کرويت و دوران بودن آنباور نداشته باشد، اما «عبدالعزيز بن عبدالله بن‌باز»، مفتي پيشين عربستان سعودي،از معدود افرادي بود که هرگز چرخش و کرويت زمين را نپذيرفت، و حتي فيلم مستندي راکه فضانوردان در اين زمينه تهيه کرده‌ بودند، نيز نديد.

انتشار جديد تعدادياز فتواهاي عجيب در اينترنت مانند فتواي شير خوردن بزرگسالان براي محرميت (در محيطکاري) و فتواي تخريب اماکن مقدسه شيعيان که موجب شگفتي بسياري از مردم جهان، ازجمله اهل سنت شد، در واقع، تنها فتواهاي عجيب برخي از علما در کشورهاي عربي نيست،بلكه صدور اين‌گونه فتواها، سابقه طولاني به ويژه در سلفي‌ها دارد.

اكنوننيز اين چند فتواي تازه يک‌ بار ديگر خاطره فتواهاي عجيب اين عده از مفتيان را درکشورهاي همسايه ايران ـ در نيم قرن اخير ـ زنده کرد؛ مانند فتواي حرام بودن خريد وفروش گل، حرام بودن تقديم گل به دوستان و يا بردن آن براي عيادت از بيماران، حرامبودن رانندگي زنان، حرام بودن تصويربرداري، حرام بودن عکس يادگاري، حرام بودن شکل وتصوير، مجسمه و پيکره، حرام بودن وسايل تزييني و دکوربندي، حرام بودن اينترنت و چت،حرام بودن بازي فوتبال، حرام بودن شناسنامه و کارت شناسايي براي زنان، حرام بودن آبيخ و بستني و... و کافر دانستن هر کس که به ميخکوب بودن و سکون زمين باور نداشتهباشد و کافر دانستن شيعه در فتواهاي شماره 7308 و شماره 1661 از سوي کميته دايميپژوهش‌هاي علمي و فتواهاي عربستان و ... .

از ميان فتاوي اين کميته براينمونه، فتواي ميخکوب بودن زمين از سوي کسي که به کفر شيعه فتوا داده، چنيناست: مفتي اعظم (سابق) عربستان «عبدالعزيز بن عبدالله بن‌باز»: «اعتقاد بهدوران يا چرخش زمين باطل است و کسي که به اين فرضيه باور داشته باشد، کافر است،براي اين‌که اين فرضيه با قرآن کريم «والجبال أوتادا» و قوله جل و علا «والى الأرضكيف سطحت» منافات دارد. تفسير روشن آيه اين است که زمين کروي نيست و نمي‌چرخد واين روشن است، اما البته تنها در صورت غضب خداوند، مي‌تواند چرخش يا حرکت داشتهباشد، كما في قوله سبحانه: «أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُالْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَعَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ». و وَقَوْله «وَجَعَلْنَافِي الْأَرْض رَوَاسِي »؛ يعني زمين را با کوه‌ها، ميخکوب كرده‌ايم تا به حرکتدرنيايد و آرامش مردم برهم نخورد». «وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمريجريان في فلك»؛ يعني خداوند از حرکت خورشيد و ماه خبر داده است و اگر زمين نيز برمحور خود مي‌چرخيد، خداوند از آن خبر مي‌داد، اما خداوند از حرکت کردن زمين خبرينداده است. بسياري از علماي دانش ستاره‌شناسي گفته‌اند: زمين مي‌چرخد و خورشيد ثابتاست، اين اقوال کفرگويي و انکار کتاب و سنت سلف صالح است.

بن‌باز همچنينگفته است: هنگامي که جوان بودم و چشمان قدرتمندي داشتم با چشمان خودم به خورشيدنگاه مي‌کردم و حرکت خورشيد را مي‌ديدم. پس اگر زمين در حال حرکت باشد، چگونه ما آنرا حس نمي‌کنيم و در آرامش هستيم؟ پس چگونه کشتي‌هاي بزرگ در درياها حرکت مي‌کنند وچپ نمي‌شوند؟

عبدالكريم بن صالح الحميد نيز در كتابش «هداية الحيران فيمسألة الدوران»، (ص 12ـ 32 ) با دفاع از اين فتوا به نقض نظريه چرخش زمين پرداخته ونوشته است: برخي علوم و فرضيه‌ها فاسد و تباه‌گر و ملحدانه است؛ از جمله ايناعتقادات، باور به کروي بودن و چرخش زمين است... و باور به دوران زمين، خطايي بسياربزرگتر از نظريه جهش و تکامل انسان از ميمون است ». ص 33: «كل دليل من الكتابوالسنة على دوران الأرض فهو تأويل باطل».همچنين «ابن عثيمين» در کتاب «مجموع فتاوى و رسائل محمدبن صالح العثيمين»: (ج / 3 الفتوى شماره 428 صفحه 153)،به معلمان اخطار مي‌دهد که از تدريس آن بخش از درس علوم و جغرافيا که از حرکت زمينسخن گفته مي‌شود، خودداري کنند، چون اين مطلب باعث مفسده و گمراهي دانش‌آموزاناست. منبع (+)

/ 0 نظر / 4 بازدید