محبت بیش از حد

بیشتر اوقات محبت بیش از حد، نه تنها مطلوب نیست، خفقان آوره!

گاهی اوقات محبت بیش از حد رنگ و بوی فضولی و دخالت داره.

گاهی اوقات شاید آدم نخواد بهش محبت کنند!!! اشکال داره؟!

/ 0 نظر / 7 بازدید