دوره ارزيابی حسی روغن زيتون

امروز از دفتر طرح زیتون بهم زنگ زدند که برای ادامه دوره سال قبل و برای روزهای ۸-۱۰ آبان ماه آماده باشم.  دوره خیلی خوبی بود دو تا کارشناس در این زمینه از کشور اسپانیا (از طرف شورای بین المللی زیتون) آمده بودند که در باره ویژگیهای حسی روغن زیتون و ویژگیهای مطلوب و نامطلوب آن در استانداردهای جهانی و روشهای امتیازدهی به طعم و مزه و بو و رنگ روغن زیتون به ما آموزش بدهند.  دوره به صورت کارگاه برگزار شد و مسئولین برگزاری کلی روغن زیتون با خودشان از اسپانیا آورده بودند. خوشحالم که برای سال دوم هم انتخاب شدم.  فقط کاش دوره سه شنبه نبود! 01.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید