فیفا فعالیت فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق کرد.

 فیفا بعد از تمام شدن مدت ضرب الاجل، فعالیت فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق کرد.  مشروح کامل تصمیم فیفا را می توانید در سایت فیفا بخوانید.  ترجمه تقریبی متن این است.  اگرچه اصل خبر را هم در انتهای این پست آورده ام.

كميته اضطراري فيفا، شامل رئيس فيفا و نمايندگان شش كنفدراسيون فوتبال، تصميم به تعليق فعاليت فدراسيون فوتبال ايران از همه فعاليت‌هاي بين‌المللي به دليل دخالت دولت در مسائل فوتبال و نقض ماده 17 اساسنامه فيفا (مربوط به استقلال مجامع فوتبال از هر گونه دخالت هاي سياسي و دولتي) گرفت.

كميته اضطراري فيفا، پس از مشخص شدن اين كه فدراسيون فوتبال ايران، بر اساس اصول اساسنامه فيفا عمل نكرده و اصولي مانند استقلال اعضاي مجمع و استقلال روند تصميم‌گيري را كه بايد در سازمان فوتبال در هر كشوري حاكم باشد رعايت نكرده است، اين تصميم را گرفت و فعالیت ایران را در این فدراسیون به مدت نامعلومي تعليق کرد.  

كميته اضطراري فيفا، راهکارهای زير را ارائه کرده است:

-         تأسيس كميته عادي‌سازي فدراسيون فوتبال ايران توسط فيفا و كنفدارسيون فوتبال آسيا

-         تصويب اساسنامه جديد بر اساس استانداردهاي اساسنامه فيفا

-         برگزاري و سازماندهي انتخابات جديد تحت نظارت فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا پس از تصويب اساسنامه جدید

فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا در آگوست 2006 ضرب‌الاجل تا 15 نوامبر سال جاري براي ايران اعلام كرده‌اند تا در اين مدت، آقای دكتر محمد دادكان، رئيس منتخب فدراسيون فوتبال را به کار بازگردانده و مفاد مربوطه در اساسنامه فيفا را رعايت كند.

در اين مورد، فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا، موضع مشخصي را در پيش گرفته و اعلام كرده‌اند كه دكتر دادكان و همکاران او، افراد قانوني حاضر در فدراسيون فوتبال ايران هستند.

لغو تحريم فیفا، منوط به انجام راهکارهای پیشنهادی و اجراي دقيق آنها توسط مقامات تهران است.

FIFA suspends Iran Football Federation

Zurich, 23 November 2006  -  The FIFA Emergency Committee, composed of the FIFA President and one representative of each of the six confederations, yesterday (22 November 2006) decided to suspend the Islamic Republic of Iran Football Federation (IRIFF) from all international activity due to government interference in football matters and violation of Article 17 of the FIFA Statutes.

The FIFA Emergency Committee took this decision after determining that the IRIFF was not adhering to the principles of the FIFA Statutes regarding the independence of member associations, the independence of the decision-making process of the football governing body in each country and the way in which changes in the leadership of associations are brought about.

The FIFA Emergency Committee further approved the following road map:

- Establishment of an IRIFF Normalisation Committee appointed by FIFA and the Asian Football Confederation (AFC), the composition of which reflects the role of football’s stakeholders;

- Drafting of new statutes on the basis of the FIFA Standard Statutes;

- Organisation of new elections under the supervision of FIFA and the AFC after the approval of the above-mentioned new IRIFF statutes.                                                                                         
In August 2006, FIFA and the AFC gave the IRIFF a deadline of 15 November 2006 to reinstate its elected president, Dr Mohammed Dadgan, and to comply with the relevant provisions of the FIFA Statutes. In this respect, FIFA and the AFC adopted the clear position that Dr Dadgan and the members of his board remained the recognised and legitimate president and leadership of the IRIFF. This deadline was not met by the IRIFF.

The lifting of this suspension would depend on the above road map being accepted and fully implemented by the relevant authorities in Tehran/>/>.

 


Further information from:

FIFA Media Department

media@fifa.org

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
براي فردا

سلام خيلی جديه!