آمادگی همکاری پژوهشکده غذایی و کشاورزی

پژوهشکده غذائی و کشاورزی (یکی از پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد) متشکل از سه گروه پژوهشی مواد غذائی ، میکرو بیولوژی و بیولوژی با در اختیار داشتن آزمایشگاههای مجهز و کارشناسان مجرب در راستای اهداف خود و کمک به صنایع غذائی کشور آماده همکاری و ارائه خدمات می باشد.

 پژوهشکده غذائی وکشاورزی (یکی از پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد) متشکل از سه گروه پژوهشی موادغذائی ، میکرو بیولوژی و بیولوژی با در اختیار داشتن آزمایشگاههای مجهز و کارشناسانمجرب در راستای اهداف خود و کمک به صنایع غذائی کشور آماده همکاری و ارائه خدماتزیر میباشد:

 1. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
2.
انجام طرحهایتحقیقاتی مورد نیاز صنایع
3.
ارائه خدمات مشاوره ای در جهت رفع مشکلات و دریافتنشان استاندارد
4.
برگزاری همایشهای علمی و تخصصی
5.
تدوین استانداردهای موردنیاز واحدهای تولیدی
6.
ارائه خدمات آزمایشگاهی
7.
کمک به راه اندازی و تجهیزآزمایشگاه
8.
همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) واحدهایتولیدی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن زیر تماس حاصلفرمائید: 

2803889-0261

منبع (+)

/ 0 نظر / 5 بازدید