سلولهای چربی نامیرا هستند!

پژوهشگران سوئدی دریافتند که تعداد سلولهای چربی بدن در دوران کودکی معین می شوند و در تمام طول زندگی ثابت می مانند به همین علت کاهش وزن بسیار دشوار است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، همیشه افرادی هستند که چند کیلوگرم اضافه وزن دارند اماهرگز موفق نمی شوند این چند کیلوگرم را کم کنند. اکنون محققان موسسه کارولینسکا دراستکهلم سوئد دریافتند که علت این مسئله به نامیرایی سلولهای چربی وابسته است.

 

در حقیقت نتایج این تحقیقات که در مجله "نیچر" منتشر شده است نشان می دهد کهسلولهای چربی می میرند اما خیلی زود سلولهای جوان جایگزین آنها می شوند و بنابراینتعداد این سلولها در تمام دوره زندگی یک مقدار مشخص و ثابت می ماند.

 

این دانشمندان با انجام آزمایش روی افراد چاقی که از طریق لیپوساکشن لاغر شدهبودند کشف کردند که تعداد سلولهای چربی در این افراد حتی پس از کاهش وزن و در زمانیکه لاغر شده اند همچنان ثابت می ماند.

 

نتایج این بررسیها نشان می دهد که تعداد سلولهای چربی همواره ثابت است و با کاهشحجم غذا و یا عملهای لیپوساکشن تنها می توان بزرگی این سلولها را کاهش داد.

 

این محققان در این خصوص توضیح دادند که تعداد سلولهای چربی در دوران کودکی وبراساس نوع رژیم غذایی که کودک مصرف می کند تعیین می شود و تعداد آنها برای همیشهثابت می ماند. بنابراین برای چاق نشدن لازم است از کودکی به فکر یک رژیم غذاییمناسب بود.

(+) منبع

/ 0 نظر / 4 بازدید