فراخوان ثبت نام در سمینار آموزشی

فرصت‌ها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد.
امروزهتوسعة قابلیتهای سازمان‌ها در زمینه فروش و بازاریابی به عنوان مهمترینمزیت رقابتی آن‌ها به شمار می آید. ماهیت فروش صنعتی را می‌توان، خلق ارزشبرای مشتریان به وسیله ارائه کالاها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی واهداف آنها را تحقق می‌بخشد که متأسفانه به این مقوله با تصور این که بهخاطر طبیعت صنعتی و ماشینی فروش صنعتی، فاقد روح خلاقیت است، کمتر پرداختهشده است.
در این راستا و به منظور نزدیک‌تر کردن مباحث علمی در این زمینهو تجربیات اهل فن فروش صنعتی، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکدهاقتصاد دانشگاه تهران با بهره‌گیری از متخصصین و اساتید مجرب دانشگاه وصنعت اقدام به برگزاری اولین سمینار از سلسله سمینارهای تخصصی فروش صنعتیبا تأکید بر صنعت ایران در تاریخ 24اردیبهشت‌ماه سال جاری نموده است. ضمناً به همه شرکت کنندگان مدرک مؤسسه توسعه و تحقیقات دانشگاهاعطا خواهد شد.شرکت شما موجب هر چه پربارتر شدن این دوره خواهد شد. لذاخواهشمند است در صورت تمایل به حضورمؤثر در این فرصت کم نظیر و برایکسب اطلاعات تکمیلی با شماره‌های88334954 و88634005 و 61118117و61118099 وکارشناس مربوطه خانم صادقی تماس حاصل فرمایید.

/ 0 نظر / 3 بازدید