ببخشید اگه این روزها دیر به دیر آپ می کنم. به شدت متمرکز روی یک پروژه هستم!! این چند روزه اونقدر پشت کامپیوتر نشستم که امروز همه عضلاتم درد گرفته بود. گردن درد و کمر درد امانمو بریده! اینها که گفتم علائم پیریه؟! 17.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید