دوره کاردانی علمی - کاربردی تولید نان تصویب شد

 

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی – کاربردی، رشته صنایع غذایی، تولید نان در مقطع کاردانی ناپیوسته را تصویب کرد. رییس شورای برنامه ریزی و آموزشی و درسی علمی کاربردی با اشاره به شرایط موجود در خصوص تهیه و پخت نان گفت: «با توجه به رسالت دانشگاه جامع علمی - کاربردی مبنی بر رفع مشکلات و نیازهای دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور، کمیته‌ای علمی - تخصصی برای ارزیابی موضوع و کار کارشناسی در دانشگاه تشکیل شد.»

«حسین بلندی» اظهار داشت: «با توجه به مباحث مربوط بهتولید نان به عنوان یکی از اصلی­ترین مواد غذایی مصرفی در کشور و پرداخت یارانه­ی دو هزار و 500 میلیارد تومانی در سال توسط دولت و ضایعات 15 تا 25 درصدی نان‌های تولیدی، دانشگاهجامع علمی کاربردی بر آن شد تا با طراحی و تدوین رشته­ی کاردانی صنایع غذایی، تولیدنان مراکز ذیربط، نسبت به تربیت نیروهای متخصص و فنی اقدام نماید

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: «هدف از تدوین این دوره، برنامه­ریزی علمی و عملی و بهره­گیری از کارشناسان مجرب جهتآموزش بوده، دانشجویان این رشته در دوران تحصیل خود علاوه بر گذراندن دروس اصلی وتخصصی، با ترکیبات شیمیایی و مواد اولیه در تولید نان، روش­های علمی و عملی تهیه­یخمیر، نقش تخمیر و تاثیر آن بر کیفیت نان، مراحل مختلف عمل­آوری نان، استفاده از ماشین­آلات پیشرفته‌، روش­های پخت، ارزش غذایی و بهداشت نان به طور کامل آشنا ومهارت لازم را فرا می‌گیرند که نهایتاً این کار منجر به کاهش ضایعات نان شده، ضمناین که درصد بالای یارانه­ی پرداختی آن را به نحو چشم­گیری کاهش می‌دهد، در سلامتجامعه نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند

او در ادامه افزود: «بر اساس برآوردهایانجام گرفته به ازای یک درصد کاهش ضایعات نان صرفه جویی، معادل 200 میلیارد ریال رقم می‌خورد

منبع

/ 1 نظر / 3 بازدید