اولین کنفرانس ملی صنعت دانشجو و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی صنعت دانشجو و توسعه پایدار در آبان ماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه کنید.
سایت کنفرانس http://issd.iust.ac.ir  و http://cssa.iust.ac.ir

آخرين مهلت ارسال مقالات:  

 10 مردادماه 1386

اعلام نتایج داوری مقالات:  

 10شهريورماه 1386

 مهلت ارسال مقالات پذیرش شده با فرمت کنفرانس:  

 31 شهريورماه 1386

زمان برگزاری کنفرانس:  

 3-1 آبان 1386

/ 0 نظر / 3 بازدید