مصحف غم

آيات توحيد در مصحف غم

 گشته تلاوت با اشك ماتم

عزم سفر سوى جناندارد پيمبر

گويى به بستر نيمه جان دارد پيمبر

عالم عزا شد ، ماتم سرا شد

محراب و منبر در اضطرابند

گريان براى ختمى مآبند

بوى يتيمى ميدهد ياسولايت

روح نبوت مى ‏رود از جسم امت

عالم عزا شد ، ماتم سرا شد

ديدهگشوده بر روى زهرا

بر اهلبيتش دهد تسلاّ

عالم عزا شد ، ماتم سرا شد

يكآسمان اندوه وغم داد به ‏سينه

تنهابمانداهلبيتش در مدينه

عالم عزا شد ، ماتمسرا شد

كرده سفارش در حق مولا

در حق مولا در حق زهرا

عالم عزا شد ، ماتمسرا شد

اى واى اگر اُمت كند هتك حريمش

آتش زند بر جان زهراى يتيمش

عالمعزا شد ، ماتم سرا شد

برهم گذارد چون چشم معصوم

آغاز غمهاست بر آن دو مظلوم

عالم عزا شد ، ماتم سرا شد

ظلم سقيفه آيد و دلها بسوزد

جان ولايت كوثرشزهرا بسوزد

عالم عزا شد ، ماتم سرا شد

پيغمبر نور سرى نهفته

 در گوشزهرا آهسته گفته

عالم عزا شد ، ماتم سرا شد

بعدازمن ‏اى خوشبوترين ياسبهارم

پيش ‏از همه ‏تو دربهشت آيى‏ كنارم

عالم عزا شد ، ماتم سرا شد

منبع:سایت منادی

/ 0 نظر / 3 بازدید