ناله نکن!

وقتی نمی توانی فریاد بزنی، ناله نکن! خاموش باش!

قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟!

تو محکومي به زندگي کردن تا شاهد مرگ آرزوهاي خود باشي.

                                                                                            دکتر علی شریعتی

/ 4 نظر / 2 بازدید
sky man

sakhtare bloget jalebe sar bezan be webloge ma

zino0

سلام وبلاگ داستانهای تخیلی به روز شد. اگر به داستانهای فانتزی و تخیلی علاقه دارید سری بزنید.

zino0

سلام وبلاگ داستانهای تخیلی به روز شد. اگر به داستانهای فانتزی و تخیلی علاقه دارید سری بزنید.