سخنان رئیس جمهور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما

اصل 44بزرگترین انقلاب اقتصادی تاریخ معاصر است.
عزم دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است.
لایحه جامع مسکن تدوین شده است و به زودی به مجلس ارائه می شود.
نوسانات قمیت را دربرنامه ای مطالعه،ریشه یابی و سازمان دهی کرده ایم.
با حمایت از تولیدات داخلی سهم صادرات را افزایش خواهیم داد.
برای رفع مشکل بنزین مصارف اضافی را کم خواهیم کرد.
اولویت برنامه های دولت تکمیل هزاران طرح نیمه تمام درکشور است.
سفرهای استانی دستاوردهای خوبی برای کشور و مردم ان شهرها دارد.
سیاست خارجی دولت نهم سیاستی فعال و تاثیرگذار درجهان است.
ما خواهان رابطه با همه کشورها هستیم.
استفاده از امکانات دولتی برای فعالیتهای حزبی قابل قبول نیست.
نقد سازنده به ساختن کشور کمک می کند.
تصمیم سریع نشانه غیر کارشناسی بودن ان نیست.
مشروح سخنان رئیس جمهور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما (سه شنبه شب) را می توانید در سایت ریاست جمهوری اسلامی ایران بخوانید.
نکات جالبی دارد که به حداقل یکبار خواندن دقیق می ارزد.

/ 0 نظر / 3 بازدید