تقدير

تقدیر اسمی نیست که ما روی اشتباهاتمان می گذاریم؟!

/ 3 نظر / 2 بازدید
kimiagar

سلام..... وب لاگ جالبی داری.. شکر که حضور داری ...همسفرم باش مهربانم...منتظر نظرات ارزشمندت هستم..همراه اسماني ام .

علیرضا(مهرداد)

شايد...شايد به اين دليل که می خوايم يه جوری خودمونو توجيه کنيم...اما هميشه هم اينجوری نيست...البته به نظر من...

شيخ

تقدير ما اين است كه قادر بر انجام اشتباهيم!