انعقاد تفاهم نامه میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ستاد کارآفرینی شهرداری تهران

به منظور ساماندهی اشتغال، کمک به کسب و کار مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش مهارت و ارتقاء توانمندی حرفه ای ایشان، ستاد کارآفرینی شهرداری تهران متعهد به حمایت از توسعه مشاغل مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه شهری گردید. 

در مراسم امضا تفاهم نامه همکاری های مشترک فی ما بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و ستاد کارآفرینی شهرداری تهران، دکتر عبادتی- دبیر ستاد کارآفرینی شهرداری تهران- گفت: همکاری سازمان نظام مهندسی و ستاد می تواند ضمن بازتعریف جایگاه حرفه ای مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی شاغل در بدنه شهرداری و نیز مهندسی نمودن مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه شهری، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در زیر بخشهای آن کمک نماید. 

براساس بخشی از این تفاهم نامه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران موظف به نظارت برحسن انجام فعالیتهای اعضا در امور مرتبط با حوزه شهری است و حمایت و کمک به ایجاد توسعه فعالیتها، مشاغل و کسب و کار مهندسان کشاورزی و نیز شناسایی و تعریف مشاغل جدید به منظور بهبهود ارائه خدمات به شهروندان از طریق متخصصان، جزئی از تعهدات ستاد می باشد. همچنین طرفین متعهد گردیدند به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، همایشهای مشترک نمایند. در پایان مهندس رمضان نژاد- رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران- با اشاره به نقش غیر قابل انکار شهرداری کلان شهر تهران در مناسبات اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه، خواستار دقت نظر بیشتر مسئولین شهرداری به معقوله مهندسی در حوزه های فضای سبز، گیاهپزشکی، آب وخاک، محیط زیست و ترویج وآموزش گردید.

/ 0 نظر / 2 بازدید