پایگاه اطلاع رسانی کدکس غذاهای ناشی از بیوتکنولوژی

http://www.biotechcodex.ir/

اهمیت غذا و سلامت آن بر کسی پوشیده نیست. نظر به همین اهمیت و نگرانی جامعه جهانی در مورد تجارت غذا در سطح جهان، سازمان جهانی تجارت و سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشته است تا با همکاری سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) اقدام به تدوین مقرراتی نمایند تا مورد استناد کشورهای صادرکننده و واردکننده غذا و نیز سازمان جهانی تجارت قرار گیرد. مقررات مذکور که کلیه جنبه‌های تولید، بازاریابی، صادرات و واردات اشکال مختلف غذا چه به صورت فراوری‌شده و چه به صورت خام را در بر می‌گیرند، هم‌اکنون در حال تدوین می‌باشند.

جنبه بسیار مهمی از این مقررات و استانداردهای جهانی به غذاهایی مربوط می‌شود که با استفاده از فناوری‌های بیوتکنولوژی نوین تهیه شده‌اند. نظر به نگرانی روز‌افزون توده مردم و نیز سیاستمداران در مورد سلامت غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی، کمیسیون بین المللی قوانین غذایی (کدکس آلیمنتاریوس) را بر آن داشته است که مقررات ویژه‌ای را برای این گونه غذاها وضع نمایند و بدین منظور، این وظیفه به کمیته بین المللی  غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی واگذار شده است. و هر کشور نیز در چارچوب فعالیت های این کمیته، کمیته‌های ملی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی را تشکیل داده اند. کمیته های ملی  در کلیه کشورهای عضو وظیفه دارند تا در تدوین مقررات و قوانین مدونی برای کلیه جنبه‌های مربوط به تهیه و تولید، بازاریابی و تجارت غذاهای حاصل از گیاهان، جانوران (احشام، طیور، آبزیان و حشرات) و میکروب‌های تراریخته (دارای DNA بیگانه) مشارکت نمایند. ا قوانین کمیته بین المللی غذاهای ناشی از بیوتکنولوژی با اجماع کشورهای عضو به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته خواهد شد. گردش کار به این صورت است که پیش‌نویس قوانین جدید که توسط یک یا چند کشور عضو تهیه شده است، برای کمیته‌های فنی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی کلیه کشورهای عضو فرستاده می‌شود. کمیته‌های فنی، این پیش‌نویس‌ها را با متخصصان و صاحب‌نظران مربوط به آن پیش‌نویس در میان می‌گذارند و نقطه‌نظرات این متخصصان را جمع‌آوری و بررسی نموده و در نهایت به عنوان نظر کشور متبوع به کمیسیون اعلام می‌کنند و سپس این نقطه نظرات را در نشست‌های کمیسیون، به صورت مشروح مطرح نموده و از آن دفاع می‌نمایند.  سایر کشورها باید این نقطه‌نظرات را در قوانین مصوب خود اعمال نمایند. لذا کشورهای عضو کمیسیون، سالانه یک یا دو بار گرد هم آمده و قوانین جدید و نقطه‌نظرات خود در این زمینه را به بحث می‌گذارند. عدم شرکت هر کشور و عدم ارائه نظرات به منزله موافقت با این قوانین محسوب گردیده و پس از تصویب در اجلاس بین‌الدول برای کلیه کشورها لازم‌الاجرا خواهد بود. این نکته یعنی لازم‌الاجرا بودن قوانین مصوب سایر کشورها برای کشورهای عضوی که در تهیه این قوانین نقش نداشته است به همراه نگرانی‌های عمومی پیرامون غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی، و نیز تحمیل سیاست‌های جانبدارانه ابرقدرت‌ها بر سایر کشورها، خود نشاندهنده اهمیت شرکت فعال کشورهای مستقل در تهیه و تدوین استانداردهای جهانی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی است. در این راستا کمیته فنی غذاهای ناشی از بیوتکنولوژی ایران تصمیم گرفت تا از طریق راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی متخصصین، کارسناسان و عموم مردم را در جریان مصوبات و استانداردهای در دست تهیه توسط کمیته بین المللی غذاهای ناشی از بیوتکنولوژی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن می باشد قرار دهد. امید است از این طریق بتوانیم قوانین، مزایا و خطرات  احتمالی  استفاده از بیوتکنولوژی مدرن در تولید غذا را به نحو احسن به اطلاع عموم برسانیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید