تغییر رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در شرف تغییر است.

به گزارش الف (+)، دکتر صادق خلیلیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس که سابقه همکاری با آقای مهندس اسکندی در طرح محوری گندم،را در کارنامه خود دارد،در آغاز فعالیت مهندس اسکندی در دولت نهم،به معاونت وزیر منصوب شده بود.

اخبار دیگر جایگزینی دکتر جعفر خلقانی بجای دکتر خلیلیان حکایت دارد.

یادآوری می شود در وزارت جهاد کشاورزی در دولت نهم تغییراتی در سطوخ مختلف انجام شده است که این تغییر تازه ترین آنها در ماههای پایانی دولت است و مهندس اسکندری وزیر محترم جهاد کشاورزی، در چند نوبت (دو یا بیشتر)، معاونین خود را تغییر داده است.

مهمترین تغییرات در سطح معاونت وزارت جهاد کشاورزی که در طول دوره جدید،تاکنون اتفاق افتاده است، عبارتند از:

معاون آب و خاک (اجلالی پس ازصمدزاده)، معاون اداری و مالی و نیروی انسانی (رضانیا پس ازصفایی)، معاون زراعت(جهانسوز پس از نادری شهاب)،حذف معاونت باغبانی (یوسفی)، ترویج و نظام بهره برداری(جهانسوز پس از شاعری،خلقانی پس از جهانسوز-رجب بیگی و قریشی در سطوح دوم-)،رئیس سازمان شیلات ایران (زارع پس از نظامی)، رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور (شریفی پس از جلالی)، سازمان تعاون روستایی (موسوی بجای شم آبادی).

/ 0 نظر / 8 بازدید