دوست داشتن

میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه و راضی باشه به رنج کشیدنش؟!

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی

سلام عزيزم واقعا زيبا بود موفق باشی من هم آپم ممنون ميشم اگه يه سری بزنين بای

علی

آره گلم عاشق دوست داره معشوقه شو اذيت کنه اگر با ديگران او داشت ميلی چرا جام مرا بشکست ليلی البته اين اذيت از سر دوستی و شدت علاقه است و فرق ميکنه با مردم آذاری موفق باشی دوست خوبم بای