تصمیمات جدید دولت برای مقابله با خشکسالی

 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد کاهش آثار ناشی از خشکسالی، مصوب شد که اعتبارات لازم برای استانهای دچار خشکسالی اختصاص ‌یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و احکام مقرر هزینه شود.

بر اساس تصمیم این کارگروه، دبیرخانه ستاد موظف شد با طراحی ساختاری جامع برای دریافت گزارش آماری و عملکرد ستادهای ملی و استانی، پس از بحث و کارشناسی در کارگروه، نتایج آن را جهت تصمیم‌گیری به ستاد ارایه کند.

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد کاهش آثار ناشی از خشکسالی ، همچنین به دستگاههای اجرایی استانی اجازه داده شد از اعتبارات تملک دارایی تا سقف پنج درصد جهت عملیات اضطراری خشکسالی با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوط و تصویب ستاد حوادث استان در قالب طرح مشخص اقدام کنند.

همچنین دستگاههای ملی نیز می‌توانند تا سقف پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را در قالب طرح مشخص پس از تصویب ستاد خشکسالی هزینه کنند.

بر اساس تصمیم ستاد خشکسالی، مناطقی که بارندگی آنها در سال زراعی جاری نسبت به متوسط بارندگی در دراز مدت کمتر از میانگین قابل قبول است، به ترتیب شامل استانهای فارس، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان تعیین شدند.

این ستاد در مصوبه خود فهرست توزیع و میزان اعتبارات لازم برای جبران خسارتهای وارد شده به مناطق یادشده را به استانهای اولویت دار به این شرح تعیین کرد.

استان فارس: اعتبار ۳۹۰ میلیارد ریال،استان خوزستان: اعتبار ۳۳۷ میلیارد ریال،استان خراسان جنوبی: اعتبار ۸۴ میلیارد ریال،استان کرمان: اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال،استان خراسان رضوی: اعتبار ۲۹۰ میلیارد ریال،استان ایلام: اعتبار ۷۰ میلیارد ریال،استان کهگیلویه و بویراحمد: اعتبار ۹۰ میلیارد ریال،استان کرمانشاه: اعتبار ۸۵ میلیارد ریال،استان بوشهر: اعتبار ۶۰ میلیارد ریال،استان هرمزگان: اعتبار۶۵۰ میلیارد ریالاستان اصفهان: اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال،استان یزد: اعتبار ۵۰ میلیارد ریالاستان چهارمحال بختیاری: اعتبار ۷۰ میلیارد ریال،استان سیستان و بلوچستان: اعتبار ۶۵ میلیارد ریال.

براساس این تصمیم استانهایی که فقط برای خرید علوفه اعتبار توزیع گردیده است نیز به این شرح تعیین شدند:
استانهای خراسان شمالی و سمنان مبلغ اعتبار ۵۸۰۰ میلیون ریال و استان لرستان مبلغ اعتبار ۱۲۴۰۰ میلیون ریال.

همچنین بر این اساس مقرر شد که درباره سایر استانها در صورت نیاز پس از بررسی در دبیرخانه ستاد خشکسالی و طرح در کارگروه تخصصی به ستاد پیشنهاد ‌شود.

ستاد خشکسالی مصوب کرد که نسبت ارایه امکانات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استانهای تحت تاثیر خشکسالی با درخواست استانداران به وزارت کشور و با هماهنگی دبیرخانه ستاد با تنظیم تفاهم‌نامه بین وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با در نظرگرفتن حداقل هزینه‌های مرتبط سوخت و مانند آن اقدام ‌شود تا به صورت موقت از آنها در مدت شش ماه استفاده گردد.

با تصمیم این ستاد اعتبار متمرکز به عنوان عملیات اضطراری خشکسالی در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی هر یک مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (جمعاً ۴۰۰ میلیارد ریال) در قالب فعالیت‌های مشخص اضطراری خشکسالی که بتصویب ستاد می‌رسد، قرار می‌گیرد و مبلغ یکصد میلیارد ریال نیز جهت موارد خاص استانها در اختیار دبیرخانه ستاد خشکسالی مستقر در وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از تصویب ستاد ابلاغ و به مصرف برسد.

منبع (+)

/ 0 نظر / 3 بازدید