سخنان بزرگان

من با عقاید شما دشمنم اما می جنگم تا شما در ابراز عقایدتان آزاد باشید "ولتر"

در وظیفه خود ایستادگی کردن و خاموش ماندن، بهترین پاسخ به تهمت است.((جورج واشنگتن))

کسی که می تواند چاپلوسی کند، تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است.((ناپلئون بناپارت))

هر که خود را در محل تهمت درآورد کسی را که گمان بد به او می‌برد ملامت نکند و هر که راز خود را پنهان دارد اختیار با خودش است و هر سخنی که از دو کس گذشت فاش می‌شود.((امام علی (ع)))

/ 0 نظر / 40 بازدید