حق عائله‌مندي كاركنان دولت 3 برابر مي‌شود

عضو كميسيون اجتماعي مجلس از تصويب 3 برابر شدن حق عائله مندي تمام كاركنان دولت در اين كميسيون خبر داد.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با فارس گفت: اصلاح تبصره سه الحاقي ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 80 در آخرين جلسه كميسيون اجتماعي مجلس تصويب شد.

وي در ادامه افزود: بر اين اساس حق عائله‌مندي كه تاكنون 14 هزار تومان بود به 41 هزار و 472 تومان افزايش مي‌يابد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت: حق هر فرزند تاكنون 4 هزار تومان بود كه به 11 هزار و 232 تومان افزايش مي‌يابد.

ثروتي با بيان اين كه حق عائله‌مندي در اين مصوبه از 120 درصد به 360 درصد افزايش يافته است، ادامه داد: قبلاً حق همسر و 3 فرزند، 25 هزار تومان بود و با اين مصوبه 75 هزار و 168 تومان مي‌شود.
وي گفت: اين مصوبه فقط مربوط به كاركنان دولت است.

منبع: بازتاب

/ 0 نظر / 5 بازدید