سلام،

خوب امروزم نذرم ادا شد و یک سر رفتم کرج!! یک مجموعه کار بانکی داشتم که باید انجام می دادم.  هنوز اسلایدام آماده نیست.  متن سخنرانیم رو هم حفظ نیستم 01.gif  ره توشه سفر هم آماده نیست.  از شما چه پنهون من مثل مادر بزرگ مجید می رم سفر. اینه که 4-5 ساعت طول میکشه یک چمدون ببندم04.gif

فردا صبح خیلی زود انشاءالله رهسپار اصفهان می شیم. 

/ 0 نظر / 7 بازدید