خاطرات یک مدیر

افرادی که خوب کار می کنند توقع پاداش دارند حتی اگر صرفا یک تشکر باشد.کسانی نیز که بد کار می کنند نیز باید بدانند که سازمان تاحدیزیان خود را در رابطه با آنها تحمل می کند و ادامه طریق منجر به اخراج آنان می شود.همه افرادی که در یک سازمان کار می کنند علاقمند هستند که بدانند چقدر برای سازمان مفید هستند باید سعی کنیم که کارکنان از نقش و جایگاه خود بدرستی آگاه باشند.

چیزی که امیدوارم بعنوان بخشی از میراث من باقی بماند مسئولیت اجتماعی شرکت یعنی مراقبت از کارکنان خود است .همه ما از کارکنان به عنوان مهمترین منبع تولیدی خود صحبت می کنیم ولی واقعا چه کسی به کارکنان توجه می کند؟خیلی خوب است که ما طرفدارمنافع سهامداران باشیم ولی نمی توانید در هیئت مدیره بنشینید و بگویید:ما این کارخانه را در اینجا و آن یکی را در آنجا می بندیم و هزار نفر را این جا و پانصد نفر را آن جا از کار بیکار می کنیم و برایمان این موضوع اهمیتی ندارد.ما به حمایت کارکنان خود نیازمندیم.سقوط به وضعیتی که در آن کارکنان دیگر ما را قبول نکنند غیر قابل تحمل است. هاینریش فون پی یر –مدیر عامل قبلی زیمنس

منبع (+)

/ 1 نظر / 2 بازدید