خاطرات یک مدیر

ساده ترین کار در مواجهه با مشکلات و در شرایطی که زمانه به کام ما نمی گردد ناامیدی است. اگر در هر شرایطی بکوشیم تا اندکی به آنچه می خواهیم نزدیک شویم شکستی در بین نخواهد بود. هر شکستی اندکی پیروزی نیز بهمراه دارد. تو سعی خودرا کرده ای و توانا تر شده ای و همین پیروزی است!

-------------------------------------------------------------------------------- هیچ چیز خود بخوددر یک سازمان اتفاق نمی افتد. باید یک اندیشه مدبرانه مدیری با لیاقت امور را بسمتی که خود می خواهد هدایت کند و هیچ چیز را به حال خود رها نکند. اینگونه یک مجموعه منسجم و استوار به پیش می رود.

-------------------------------------------------------------------------------- یک مثل ژاپنی می گوید:حسود فکر می کند چنانچه پای همسایه اش بشکند او بهتر راه خواهد رفت. در این باره اگر یادداشت بگذارید شاید حالش را پیدا کردم و بیشتر نوشتم! امام حسن(ع):سه چیز عامل هلاکت است:۱-کبرو غرور۲-حرص و آزمندی۳-رشک و حسد منبع (+)

/ 0 نظر / 6 بازدید