بانک ژن زیتون ایجاد می‌شود

وی گلستان،‌کرمانشاه، مازندران، گیلان، لرستان و فارس و برخی از مناطق شمالی خوزستان را از مناطق شناسایی شده اعلام کرد.

اسکندری از ثبت برخی از ارقام زیتون بومی کشور توسط شورای بین‌المللی زیتون خبر داد و گفت: تاکنون 50 ژنوتیپ به ثبت رسیده است.

وی در ادامه گفت: ایجاد باغهای مادری و استفاده از تجارب سایر کشورها برای توسعه باغهای زیتون مدنظر است.

 

ظرفیت تولید 15 میلیون اصله نهال گواهی شده در کشور وجود دارد

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این که ظرفیت تولید نهال شناسنامه‌ شده در کشور زیاد است، افزود:‌ در زمان  حاضر ظرفیت تولید نهالهای گواهی شده در کشور 15 میلیون اصله نهال است که باید افرایش یابد.

وی از افزایش ظرفیت بیش از 50 میلیون اصله نهال در سال خبر داد و گفت: توسعه نهالستانها باید به تایید موسسه‌های تحقیقاتی برسد.

اسکندری میزان هزینه‌های مورد نیاز برای توسعه باغهای دیم را 400 تا 500 هزار تومان در هر هکتار اعلام کرد و گفت:‌ این هزینه شامل گودال‌پرکنی، سوپرجاذبها و نهالهای گواهی شده است.

در ادامه مدیر اجرایی شورای بین‌المللی زیتون، اسپانیا را حائز رتبه اول در تولید روغن و دانه زیتون عنوان کرد و گفت: جنوب اسپانیا آب و هوایی مانند ایران دارد که با بازدید هیات ایرانی می‌شود از الگوی آنها برای کشور استفاده کرد.

دکتر محمد احماد صبیطری سطح زیر کشت زیتون در جهان را 10 میلیون هکتار اعلام و تصریح کرد: سه میلیون و 100 هزار تن زیتون و دو میلیون و 800 هزار تن کنسرو زیتون تولید می‌شود.

وی میزان کشت جدید زیتون در جهان را در حدود 120 هزار هکتار کشت جدید برشمرد و گفت: ‌60 کشور عضو IOC هستند و در آینده اعضای جدیدی مثل عربستان، شیلی و ژاپن به این شورا اضافه خواهد شد./

خبرنگار: مژگان ستار

/ 0 نظر / 3 بازدید