ماه چهارم

خوب تا حالا سه ماه از سال گذشته! کجای کاریم؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
بيژن

سلام دوست عزیز. سوال شما را جوابيست طولا ولی مدام از خود سوال کردن در رابطه با هدف و ميزان پيشرفت درک و شناخت بيشتری را حاصل می گرداند و اين سوال می تواند شخص يا جامعه و يا حکومت را مورد خطاب قرار دهد و چه خوب است که جواب های منصفانه به کارنامه ی خود داد...