احمدی نژاد در جهنم کلمبیا

شبکه ی خبری سی ان ان عنوان War Of Words را برای سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا انتخاب کرد. اما به واقع این جلسه چیزی فراتر از جنگ کلمات بود.

شاید بتوان دانشگاه کلمبیا را خواهر خوانده دانشگاه پلی تکنیک تهران لقب داد. جایی که سال گذشته دانشجویان تندترین انتقادات و اعتراضات را نسبت به احمدی نژاد به نمایش گذاشتند.

شاید احمدی نژاد فکر نمی کرد درخواست نماینده دائم ایران در سازمان ملل برای سخنرانی او در این دانشگاه شرایطی را برایش رقم بزند که از آن لحظات بتوان به عنوان سخت ترین روزهای ریاست جمهوری او نام برد.

در این شرایط بود که رییس دانشگاه میزبان، رییس دولت حکومت ایران را یک Petty and Cruel Dictator نامید و اضافه نمود بر دوش خود مسولیت سنگین نمایندگی تفکرات دموکراتیک و آزادی خواهان را در برابر افکاری پلید و شرم آور احساس می کند.

لی بولینگر که پیشتر احمدی نژاد را دیکتاتوری دون مایه خوانده بود، افزود شما به آمریکا آمده اید و آزادانه نظراتتان را بیان می کنید، شرایطی که در حکومت شما برای شهروندان خودتان فراهم نیست.

رییس دانشگاه کلمبیا با اشاره به ابعاد نقض حقوق بشر در ایران، شرایط اقلیت های دینی و قومی، تعرض به زنان، جوانان و مطبوعات خطاب به احمدی نژاد متذکر شد که از او پاسخ های روشن و دقیقی می خواهد.

بولینگر در سخنانش بارها و بارها با کلمات تحقیر کننده و لحنی تند، احمدی نژاد را مورد خطاب قرار داد، شرایطی که در سخنان دانشجویی که در ابتدای جلسه اجازه سخن گفتن یافته بود نیز دیده شد.

در حالی که چندین بار سخنان رییس دانشگاه کلمبیا با تشویق حضار همراه شده بود، احمدی نژاد در پاسخ به سوالی در مورد همجنس گرایان مدعی شد که در ایران هم جنسگرایی وجود ندارد.

پاسخی که در ابتدا خنده بلند اکثریت دانشجویان حاضر در جلسه را به همراه داشت اما وقتی که احمدی نژاد به وضوح با تغییر حالت و عصبانیت پاسخ خود را تکرار کرد، فریاد هو دانشجویان در سالن طنین انداز شد.

شرایط سخت و عذاب آوری که احمدی نژاد با آن روبرو شد کاملا اثرات خود را در چهره و واکنش هایش گذاشته بود. با این حال احمدی نژاد همچنان همه اتهامات رد کرد و مدعی شد در ایران آزادی، رفاه و پیشرفت وجود دارد.

در بیرون دانشگاه نیز جمعیت بسیار زیادی از آمریکایی ها، ایرانیان مهاجر، یهودیان و فعالین حقوق بشر تجمع کرده بودند که اکثریت علیه احمدی نژاد شعار می دادند. شاید عجیب نباشد اگر دیلی نیوز نیویورک این تیتر را برای صفحه اول خود انتخاب کند: Evil At Hell .

منبع: وبلاگ جمهور

/ 0 نظر / 2 بازدید