روز سلامت مردان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سوم اسفند را "روز سلامت مردان" نامگذاری کرده است.

خدای ناکرده سوم اسفند مناسبت خاص دیگه ای نبوده؟ تولدی...

/ 0 نظر / 3 بازدید