چه می­توان گفت درباره کسی که از من وجهی به وام می­ستاند تا با آن شمشیری بخرد و بر من بتازد؟                                                                                                     (جبران خلیل جبران)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید