نیایش

نیایش آواز قلب است که حتی در مخمصه شیون هزاران روح دیگر، راه خود را تا عرش خداوند هموار می­کند.                                                                                                  جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 2 بازدید