کنفرانس

 اولین کنفرانس ملی و در سطح آسیا در زمینه غذاهای عملگر(فراویژه)
زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1387
 
 اولین جایزه ملی و در سطح بین المللی در زمینه غذاهای عملگر(فراویژه)
زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1387
  
کنفرانس مدیریت پخش 
 در زمینه پخش کالا و محصولات و ارائه خدمات
زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1387
  
 در زمینه مدیریت پخش و اولین بار در سطح ایران و جهان
زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1387
 جایزه دیموند انتخاب وب سایت برتر شرکتها در زمینه صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و شرکتهای پخش و وب سایت و بلاگهای برتر 
 
زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1387
   
جشنواره هنر و صنعت
 
 زمان برگزاری تابستان  1387
 
 
/ 0 نظر / 3 بازدید