عیدی

این عیدی دادن به راننده سرویس و راننده بخش و پرسنل خدماتی بخش و پرسنل خدماتی مؤسسه هم خودش ماجرایی میشه شب عید هر سال 01.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید