به اونایی که براتون ارزش دارن

·  بهترین دوست اون دوستیه که بتونی باهاش روی یک سکو ساکت بشینی و چیزینگی و وقتی ازش دور میشی حس کنی بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی .

·  ما واقعا تا چیزیرو از دست ندیم قدرش رو نمی­دونیم ولی در عین حال تا وقتی که چیزی رو دوباره به دستنیاریم نمی­دونیم چی رو از دست دادیم .

·  اینکه تمام عشقت رو به کسی بدی تضمینی براین نیست که او هم همین کار رو بکنه پس انتظار عشق متقابل نداشته باش، فقط منتظرباش تا اینکه عشق آروم تو قلبش رشد کنه و اگه این طور نشد خوشحال باش که توی دل تورشد کرده .

·  در عرض یک دقیقه میشه یک نفر رو خرد کرد در یک ساعت میشه یکی رو دوستداشت و در یک روز میشه عاشق شد، ولی یک عمر طول می­کشه تا کسی رو فراموش کرد! 

·  دنبال نگاه­ها نرو چون می­تونن گولت بزنن، دنبال دارایی نرو چون کم کم افول می­کنه، دنبال کسی باش که باعث بشه لبخند بزنی چون فقط با یک لبخند میشه یه روز تیرهرو روشن کرد، کسی رو پیدا کن که تو رو شاد کنه.

·   دقایقی تو زندگی هستن که دلتبرای کسی اونقدر تنگ میشه که می­خوای اونو از رویاهات بکشی بیرون و توی دنیای واقعیبغلش کنی.

·  رویایی رو ببین که می­خوای، جایی برو که دوست داری، چیزی باش که می­خوای باشی، چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی

·  آرزو می­کنم به اندازه کافی شادی داشته باشی تا خوش باشی، به اندازه کافیبکوشی تا قوی باشی، به اندازه کافی اندوه داشته باشی تا یک انسان باقی بمونی وبه اندازه کافی امید تا خوشحال بمونی.

·   همیشه خودتو جای دیگران بذار اگر حس می­کنی چیزی ناراحتت می­کنه احتمالاً دیگران رو هم آزار می­ده.

·   شادترین افراد لزوماًبهترین چیزها رو ندارن، اونا فقط از اونچه تو راهشون هست بهترین استفاده رو می­برن.

·  شادی برای اونایی که گریه می­کنن و یا صدمه می­بینن زنده است، برای اونایی کهدنبالش می­گردن و اونایی که امتحانش کردن، چون فقط اینها هستن که اهمیت دیگران روتو زندگیشون می­فهمن.

·  عشق با یک لبخند شروع میشه با یک بوسه رشد می­کنه و بااشک تموم می­شه،‌ روشنترین آینده همیشه روی گذشته فراموش شده شکل می­گیره، نمیشهتا وقتی که دردها و رنج­ها رو دور نریختی توی زندگی به درستی پیش بری.

·  وقتی کهبه دنیا اومدی تو تنها کسی بودی که گریه می­کردی و بقیه می­خندیدن، سعی کن یه جوریزندگی کنی وقتی رفتی تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن.

نیما احرار (اهرار)

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمود

خيلی خوشحالم از وبلاگ عالی شما. دوست داشتن شايد يک تعهد باشه که با کلام آغاز ميشه