شناخت قران

 

 شناخت قرآن
                  ترجمه تفسیر المیزان                   تفسیر نمونه 

تفسیر قرآن براى جوانان جلد اول((تاءلیف : محمود متوسّل))
تفسیر سوره حمد((مؤ لف : امام خمینى سلام الله علیه))
تفسیر سوره یوسف(( نویسنده : یعقوب جعفرى )) 

تفسیر سوره حمد و قسمتى از بقره ((استاد شهید مطهرى )) تفسیر آیاتى از سوره هاى انفال و توبه ((استاد شهید مطهرى)) تفسیر سوره نور ((استاد شهید مطهرى )) تفسیر سوره هاى زخرف ، دخان ، جاثیه ، فتح ، قمر (( استاد شهید مطهرى)) تفسیر سوره هاى الرحمن ، واقعه ، حدید ، حشر ، ممتحنه ((استاد شهید مطهرى )) تفسیر سوره‏های صف ، جمعه ، منافقون ، تغابن(( اثر: شهید استاد مطهری )) تفسیر سوره‏های طلاق ، تحریم ، ملک و قلم (( اثر: شهید استاد مطهری ))

تفسیر نور _ جلد 1(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور _ جلد 2(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور _ جلد 5(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور _ جلد 6(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور _ جلد 7(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور _ جلد 8(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى ))

تفسیر نور ( سوره انعام )(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور ( سوره حجرات )(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور ( سوره ى شُعراء)(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور (سوره قصص )(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى )) تفسیر نور (سوره یوسف )(( تالیف : حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى ))

تسنیم تفسیر قرآن کریم، جلد اول(( نام مولف : آیة الله جوادى آملى دام ظله )) تسنیم تفسیر قرآن کریم، جلد دوم(( نام مولف : آیة الله جوادى آملى دام ظله )) تسنیم تفسیر قرآن کریم، جلد سوم(( نام مولف : آیة الله جوادى آملى دام ظله )) تسنیم تفسیر قرآن کریم، جلد چهارم(( نام مولف : آیة الله جوادى آملى دام ظله )) تسنیم تفسیر قرآن کریم، جلد پنجم(( نام مولف : آیة الله جوادى آملى دام ظله ))


 تسبیح موجودات(از دیدگاه قرآن ، روایات و عرفان) (( تالیف : محمدجواد اسعدى))
 مثل هاى آموزنده قرآن (در تبیین پنجاه و هفت مثل قرآنى) (( تالیف : آیة الله جعفر سبحانى))
 معیار شرک در قرآن(( تالیف : آیة الله سید عزالدین حسینى زنجانى))
 سیماى مؤمن در قرآن و حدیث (( تالیف : ابوالفضل بهشتى))
 نگاهى به قرآن(( تالیف : حجه السلام و المسلمین حاج سید على اکبر قرشى))
 مساله شناخت(( استاد شهید مطهرى ))
 ریشه هاى گریز از دین در قرآن 
ارزشهاو ضد ارزشها در قرآن 
قرآن باب معرفت الله مجموعه بیانات و نوشته هاى حضرت امام خمینى ره درباره قرآن
 سیرى در قرآن برگرفته از تفسیر المیزان
 عمل در ترازوى حق اثر : مصطفى جعفر طیارى دهاقانى 
داستانها قرآن و تاریخ انبیا در المیزان گردآورى و تدوین : حسین فعال عراقى
 زن در قرآن اثر : على دوانى
 چهل مثل از قرآن اثر : حسین حقیقت جو
 قرآن و تبلیغ تالیف : حجه السلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى 
هزار یک نکته از قرآن کریم پژوهش و نگارش : اکبر دهاقانى
 انسان در قرآن(( اثر: متفکر شهید استاد مرتضی مطهری (ره) ))
 قرآن در آیینه نهج البلاغه(( نام نویسنده : استاد محمد تقى مصباح یزدى ))
 شخصیت زن از دیدگاه قرآن(( نویسنده : هادى دوست محمدى ))
 قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام(( نام مؤ لف : آیة الله جوادى آملى دام ظله ))
 انسان و قرآن(( مولف : استاد علامه حسن زاده آملى ))
 نماز در آیینه قرآن(( نام نویسنده : عباس عزیزى ))
 تأثیر قرآن در جسم و جان (( نویسنده : نعمت الله صالحی حاجی آبادى ))
 تفسیر و مفسران (جلد اول ) (( نویسنده : آیت الله محمد هادى معرفت ))
 تفسیر و مفسران (جلد دوم ) (( نویسنده : آیت الله محمد هادى معرفت ))
 اخلاق در قرآن (جلد اول ) (( نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان ))
 اخلاق در قرآن (جلد دوم ) (( نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان ))
 اخلاق در قرآن (جلد سوم ) (( نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان ))
 نگارخانه قرآن

منبع (سایت غدیر)

/ 0 نظر / 3 بازدید