فراخوان پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

به یاری ایزد دانا،  پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی توسط قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات استراتژیک کشاورزی در آبان ماه سال 1390 در محل دانشگاه تربیت مدرس تهران، با زمینه های تخصصی زیر برگزار می شود.

موضوعات و محورهای همایش  • مکانیزمهای بروز ضایعات کمی/کیفی
  • مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی، مکاترونیک و کاهش ضایعات
  • روشهای اندازه‌گیری و برآورد میزان ضایعات
  • بررسی عوامل تأثیرگذار بر تلفات محصولات کشاورزی
  • بررسی مقاومت (فیزیکی- شیمیایی- مکانیکی) محصولات در برابر افت کیفی
  • مدلسازی ضایعات و مطالعات جنبه‌های اقتصادی
  • روشهای بازیافت و استفاده از ضایعاتدبیرخانه همایش از کلیه صاحبنظران، اساتید، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و تولید کنندگان برای شرکت در این همایش و ارائه مقاله در زمینه‌های تخصصی فوق دعوت به عمل می‌آورد. علاقمندان به شرکت در همایش و ارائه مقاله می‌توانند به نشانی اینترنتی دبیرخانه پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی به بخشهای اطلاعات ثبت نام و تهیه و ارسال مقاله مندرج در این سایت مراجعه نمایند

/ 0 نظر / 2 بازدید