فصل طرب

 دست افشــــان به سر کـــوى نگار آمده ام       پــــاىکـــــــوبان ز پـــى نغمه تار آمده ام

  حـــاصل عمــــر اگـــــــر نیْم نگاهى باشد         بهـــــر آن نیم نگـــــــه، با دل زار آمده ام

 بـــــاده از دست لطیف تو در این فصل بهار       جــــان فزاید که در این فصل بهار آمده ام

 مطرب عشق کجا رفته، در این فصل طرب        که به عشق و طربش باده گسار آمده ام

 در میخـــــانه گشایید که از مسلخ عشق          بــــــه هــــــواى رُخ آن لاله عذار آمده ام

 ـــــامه زهــــد دریــــدم، رهم از دام بلا             بــــــاز رستم، ز پى دیـــــــدن یار آمده ام

 به تمـــــاشاى صفاى رخت، اى کعبه دل         به صفــا پشت و سوى شهر نگار آمده ام

 از دیوان غزلیات امام خمینی (ره)  (+)

/ 1 نظر / 2 بازدید
ساناز

به به! به به! آفرین و تبارک الله و صد بارک الله و احسنت الله بر ایشان !