سند چشم‌انداز بیست ساله

- امور فرهنگی، علمی و فناوری:

 1- اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت‌(ع).

-         استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.

-         تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

-         برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.

 2- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیها.

 3- تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید.

-         فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی،‌افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

 4- ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.

 5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی ‌بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

 6- تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی.

7- سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.

    - اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگیهای مورد نظر در افق چشم‌انداز.

 8- مقابله با تهاجم فرهنگی.

-         گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.

 9-     سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

-         تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش.

-    کسب فناوری، به ویژه فناوریهای نو شامل ریز فناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‌ای.

 10-  اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

 11-  تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادیهای مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن.

      - امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:

 12-تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر وارتقا سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13-ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت ازحقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

 14-تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

  15- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.

-         فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.

-         توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.

  16- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی،‌ قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.

  17- اصـلاح نظام اداری و قضایی در جهت افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

  18-گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.

 19- آمایش سرزمینی مبتنی‌بر اصول ذیل:

-         ملاحظات امنیتی و دفاعی؛

-         کارآیی و بازدهی اقتصادی؛

-         وحدت و یکپارچگی سرزمین؛

-         گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای؛

-         حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی؛

-         حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛

-         تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛

-         رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور؛

 20- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران.

 21- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

-         بازآفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی- اسلامی.

-         رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

 22- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

-         اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

 23- اولیت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

 24- ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.

 ٢5- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع ازکشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید