رقت قلب

 رقت قلب

خدایا!

رقت قلب نعمت بزرگیه

نعمت رقت قلب رو از ما نگیر.

خدایا نگذار بدیهای زمونه سنگدلمون کنه و دیگه غم اطرافیان غم ما نباشه، دیگه از دیدن ناراحتی دیگران ناراحت نشیم.

خدایا نگذار که در جایگاه قضاوت بنشینیم، وقتی صلاحیتشو نداریم.

خدایا اجازه بده لطف و مهربونی رو از خودت یاد بگیریم و با همه ناملایماتی که می­بینیم، دلمون مثل دریا باشه، بذار دلمون شفاف باشه، شفاف شفاف شفاف...

خدایا رقت قلب نعمت بزرگیه

این نعمت بزرگ رو از ما نگیر

/ 0 نظر / 3 بازدید